Fjölnir

Tryggingamál iðkenda

Meginreglan er að iðkendur UMF Fjölnis eru ekki tryggðir á vegum félagsins þó þeir stundi æfingar og keppni á vegum þess. Við bendum forráðamönnum á að kanna heimilistryggingar sínar því í flestum tilfellum eru iðkendur tryggðir þar.

Iðkendur félagsins kunna að eiga rétt til bóta úr íþróttaslysasjóði ÍSÍ sbr. reglugerð sambandsins um sjóðinn (www.isi.is) eða frá Tryggingastofnun ríkisins sbr. reglugerð Heilbrigðis- og tryggingaráðuneytisins frá 2002 (www.tr.is). 

Allir iðkendur 16 ára og eldri geta sótt um endurgreiðslu úr þeim sjóði.

Iðkendur eða forráðamenn þeirra bera sjálfir ábyrgð á að afla tilskilinna gagna.  Nauðsynleg eyðublöð fyrir tilkynningu er hægt að nálgast á heimasíðu ÍSÍ. Aðstoð við útfyllingu og frágang skjala er hægt að fá á skrifstofu Fjölnis.

Eftirfarandi á við samningsbundna leikmenn meistaraflokka.

UMF Fjölnir greiðir þann hluta sjúkrakostnaðar sem ekki greiðist af öðrum aðilum samningsbundinna leikmanna meistaraflokka skv eftirfarandi:

Leikmenn annast sjálfir öll samskipti við íþróttaslysasjóð ÍSÍ og sækja í sjóðinn endurgreiðslur vegna sjúkrakostnaðar skv gildandi reglum sjóðsins á hverjum tíma.  Sjóðurinn greiðir tiltekið hlutfall kostnaðar (80% í ágúst 2016) gegn framvísun fullnægjandi gagna.  

 

Eftirfandi fæst endurgreitt að hluta hjá ÍSÍ gegn framvísun frumrits reiknings:

læknisviðtöl

myndataka

segulómun

aðgerðir

komu og endurkomu á slysadeild

sjúkraþjálfun (verður að fylgja beiðni læknis)

 

Sækja þarf um innan 12 mánaða eftir að slysið á sér stað. Það þarf að fylla út umsókn varðandi hvert slys.  Eyðublaðið er m.a. að finna á heimasíðu ÍSÍ, www.isi.is undir liðnum Íþróttaslys. (beinn hlekkur í eyðublaðið hér).

 

Ef lækniskostnaður (læknisviðtöl, myndatökur, ómun, aðgerðir) er kominn yfir kr. 35.000 á sama almanaksári þá stofnast inneign hjá Sjúkratryggingum Íslands vegna hluta kostnaðar yfir 35.000 kr.  Í þeim tilfellum þá þarf að fylgja málinu afrit af greiðsluyfirliti frá Sjúkratrygginum Íslands þar sem fram kemur upphæð inneignar/endurgreiðslu Sjúkratrygginga.

 

Hvað fæst EKKI endurgreitt hjá ÍSÍ

kostnaður vegna sjúkrabíls eða flugfargjalda í tengslum við lænkisþjónustu

lyfjakostnaður

stoðtæki

tannslys

ÍSÍ tekur ekki þátt í kostnaði þjónustu sem ekki er niðurgreidd af Sjúkratryggingum Íslands.

 

Reglugerð um sjóðinn er einnig að finna á heimasíðu ÍSÍ – það er alltaf gott að lesa hana yfir.

 

Hvernig þarf að bera sig að

Fylla út eyðublaðið og fá kvittun og stimpil hjá þjálfara (innan 12mán.).

Senda eyðublaðið og öll nauðsynleg fylgigögn til ÍSÍ (ath. þessi gögn þurfa að vera frumrit).

Þegar tilkynning um inngreiðslu frá ÍSÍ kemur frá bankanum þarf að hafa samband við Kristínu Ásbjarnardóttur hjá ÍSÍ kristina@isi.is og biðja hana um kvittun/sundurliðun á uppgjörinu. Þægilegast að fá þetta í tölvupósti.

•    Þessa sundurliðun (þar sem fram koma eftirstöðvar o.fl.) þarf að áframsenda á Fjölni, frida@fjolnir.is ásamt reikningsupplýsingum fyrir innileggi (banki-hb-reikningsnúmer og kt.eiganda).

•    Fjölnir greiðir þann hluta sjúkrakostnaðar sem ÍSÍ greiðir ekki, þó þannig að Fjölnir greiðir ekki frekar en ÍSÍ fyrir lyf, stoðtæki eða tannslys.

 

ATH ofangreindar reglur gilda einungis um samningsbundna leikmenn meistaraflokka Fjölnis.  Fjölnir tekur ekki þátt í sjúkrakostnaði annarra iðkenda.  Það gildir ekki um íþróttaslysasjóð ÍSÍ.  Allir iðkendur 16 ára og eldri get sótt um endurgreiðslu úr þeim sjóði.

 

Einnig bæta Sjúkratryggingar Íslands tjón vegna tannlækninga (skv. gjaldskrá) ef ekki er réttur til endurgreiðslu annars staðar Íþróttaslysasjóður ÍBR endurgreiðir kostnað vegna flutninga á slysadeild, gjald vegna komu á slysamóttöku og röntgen og að auki gjald fyrir eina endurkomu.

 

Það er mikilvægt að benda á það að samkvæmt íslenskum lögum bera þau félög og samtök sem standa fyrir félags- og tómstundastarfi ekki sjálfkrafa ábyrgð á slysum sem börn verða fyrir í starfinu. Frekari upplýsingar www.ibr.is/tryggingar

 

Á heimasíðu ÍBR:

Börn og ungmenni fá tjón af völdum slyss, t.a.m. tannlæknakostnað, ekki greiddan af öðrum, nema einhver beri skaðabótaábyrgð á slysinu.

Skilyrði skaðabótaábyrgðar eru m.a. að sá sem krafinn er um bætur eigi sök á slysinu.

Ef barn eða ungmenni slasast í óhappi sem engum verður kennt um ber sá sem stendur fyrir félags- og tómstundastarfinu þess vegna ekki ábyrgð á því.

Sá sem stendur fyrir starfinu ber hins vegar skaðabótaábyrgð ef starfsmenn hans, launaðir eða ólaunaðir, hafa sýnt af sér sök, t.a.m. vanrækslu við að gæta barna, og það veldur slysi.

Sá sem stendur fyrir starfinu, eða umráðamaður aðstöðu, getur orðið bótaskyldur ef aðbúnaður er ófullnægjandi og slys verður vegna þess.

Börn og ungmenni geta þurft að bæta öðrum börnum tjón sem þau valda þeim.

Heimilistryggingar fela langoftast í sér ábyrgðartrygginguvegna tjóns sem börn valda og sumar fela líka í sér slysatryggingar vegna tjóns sem börn valda og sumar fela líka í sér slysatryggingu vegna slysa sem börn verða fyrir í frítíma. Þar sem að slíkum slystryggingum sleppir er barn eða ungmenni ekki tryggt í félags- og tómstundastarfinu frekar en þegar það er úti að leik.

Fréttablöð

Skoðið blöð gefin út af félaginu

Útgáfa

Fjölnisvörur

Skoðið úrvalið af Fjölnisvörum

Vörurnar

Hvar erum við ?

Skoðið staðsetningar okkar

Íþróttasvæði

Fjölnir

Fimleikar

Frjálsar

Handbolti

Karate

Karfa

Knattspyrna

Skák

Sund

Tennis

Ungmennafélagið Fjölnir - Fossaleyni 1 - 112 Reykjavík - Sími: 578 2700 -  skrifstofa@fjolnir.is

Aðalstyrktaraðilar Fjölnis eru: Bónus og N1.